Zemědělská společnost
AGS AGRO České Budějovice a.s.

Společnost AGS AGRO České Budějovice a. s. vznikla 1.5.2009 transformací společnosti AGS AGRO České Budějovice s. r. o., která vznikla sloučením zemědělské společnosti Agrotiber Nedabyle s.r.o. a střediska zemědělské prvovýroby AGS České Budějovice a.s. v dubnu roku 2008.

AGS ARO České Budějovice a. s. se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. Hospodaří na 2 105 ha, z toho je 1 140 ha orné půdy a 875 ha trvalých travních porostů. Pozemky se nachází v okolí Českých Budějovic, Trhových Svinů a Kaplice. Půdní fond je nesouvislý a členitý, velikost půdních bloků je rozdílná s převážnou velikostí do 10 ha. Vzhledem k půdním podmínkám je výrazný podíl travních porostů (45%).

V živočišné výrobě se zabývá chovem masného skotu, s uzavřeným obratem stáda. Areál živočišné výroby se nachází v obci Kojákovice.

Pronájem půdy

Seznamte se s aktuální nabídkou pronájmu zemědělské půdy.

Více informací zde >>>

Pronájem půdy