Společnost AGS AGRO České Budějovice a. s. hospodaří v oblasti Českokrumlovska, Českobudějovicka až po Třeboňsko. Hospodaříme na pozemcích dle zásad správné zemědělské praxe. Naším cílem je trvale udržitelné hospodaření na pronajaté půdě, její  zúrodňování , správný osevní sled  a zachování krajinného rázu.

Nabízíme  Vám  nadprůměrné pachtovné za Vaši půdu. Naše společnost  zemědělskou půdu také vykupuje za  vynikající ceny. Při výkupu půdy veškeré náklady na  vypracování kupní smlouvy, služby právníka a ostatní administrativní úkony  hradí naše společnost.