Živočišná výroba
AGS AGRO České Budějovice a.s.

V živočišné výrobě se zabýváme chovem masného skotu, s uzavřeným obratem stáda. Základní stádo tvoří 164 matek a 5 plemenných býků. Matky jsou tvořeny rozličnou plemennou skladbou, převážně kříženců. Jalovice jsou zařazovány do plemenitby ve věku 2 let a váze 400 kg. V rámci chovu upřednostňujeme přirozenou plemenitbu harémovým způsobem býky těchto plemen: Limousine, Charolais, Simmental. První brakaci provádíme v 6 měsících věku zvířat. Nestandardní jalovičky jsou s býčky prodány jako zástavový skot především do zahraničí. Brakace krav se provádí každé dva roky.

Areál živočišné výroby se nachází v obci Kojákovice. Pastviny jsou v katastrech obcí Kojákovice, Lipnice, Kramolín, Mladošovice, Jílovice.